歸隱

十年蹤跡走紅塵,
回首青山入夢頻。
紫陌縱榮爭及睡,
朱門雖貴不知貧。
愁聞劍戟扶危主,
悶聽笙歌聒醉人。
携取舊書歸舊隠,
野花啼鳥一般春

 

Quy ẩn

Thập niên tung tích tẩu hồng trần,
Hồi thủ thanh sơn nhập mộng tần.
Tử mạch túng vinh tranh cập thuỵ,
Chu môn tuy quý bất tri bần.
Sầu văn kiếm kích phù nguy chủ,
Muộn thính sinh ca quát tuý nhân.
Huề thủ cựu thư quy cựu ẩn,
Dã hoa đề điểu nhất ban xuân.

 

Dịch nghĩa

Mười năm tông tích chạy trốn nơi bụi trần
Chuyện quay về núi xanh luôn vào trong mộng
Đê tía trả lại vinh hoa, tranh lấy giấc ngủ
Cửa son tuy giàu nhưng không biết được cảnh nghèo
Lòng buồn nghe tin trong loạn lạc có người phò chúa khi bị nguy
Càng chán nghe sênh phách xui người sống say sưa
Cầm sách cũ lên tay, về nơi ở ẩn cũ
Hoa đồng chim hót đem đến cho ta hương xuân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Dấu vết mười năm trốn cõi trần
Quay đầu mộng hướng núi non xanh
Trả về đai tía, tranh vùi ngủ
Quyền quí thì sang, chẳng biết bần
Phò chúa cơn nguy buồn loạn lạc
Phách xênh chán ngắt, rượu say tràn
Cầm tay sách cũ, về nơi cũ
Chim hót hoa đồng ta đón xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Bụi trần phủ sạch đã mười năm
Thăm thẳm non xanh gối mộng nằm
Gác tía lầu son... thèm giấc ngủ
Phù vinh phú quí... tiếc thanh bần
Phò vua gặp nạn, đời đau tủi
Hưởng thú say sưa, sống chán nhàm
Quẩy sách thong dong về cố quận
Đồi hoa chim hót thoảng hương xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Cõi trần xa lánh mười năm
Non xanh gối mộng đêm nằm trăng mơ
Lầu son... giấc ngủ vật vờ
Kiếp phù vinh chẳng có cơ thanh bần
Việc triều cương lắm gian truân
Sống say sưa chỉ thêm phần chán chê
Thôi thì quẩy sách về quê
Hoa cười chim hót bốn bề hương xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tung tích mười năm lánh bụi đời
Mộng thường quay lại núi xanh chơi
Cửa son phú quý, lòng thanh bạch
Đai tía vinh hoa, giấc ngủ vùi
Chán khách say sưa đàn hát rộn
Buồn vua nguy khốn kiếm đao rơi
Tay cầm sách cũ về nơi ẩn
Chim hót, hoa cười, xuân thắm tươi

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm biệt tích trốn hồng trần,
Trong mộng luôn quay về núi ngàn.
Đai tía vinh hoa, tranh giấc ngủ,
Cửa son phú quý, chẳng thanh nhàn.
Buồn tin loạn lạc nguy phò chúa,
Nghe chán phách sênh khiến say tràn.
Cầm sách cũ về nơi ẩn cũ,
Hoa đồng chim hót đón xuân sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời