Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/06/2020 17:36

謝賜宮女

雪為肌體玉為腮,
深謝君王送到來。
處士不生巫峽夢,
空勞雲雨下陽臺。

 

Tạ tứ cung nữ

Tuyết vi cơ thể ngọc vi tai,
Thâm tạ quân vương tống đáo lai.
Xử sĩ bất sinh Vu giáp mộng,
Không lao vân vũ há Dương đài.


Trần Đoàn tu tiên ở núi Chung Nam, ra Biện Kinh mừng vua Tống Minh Tông. Khi về, vua sai đem cung nữ vào núi tặng. Trần Đoàn dâng thơ tạ ơn vua mà từ khước cung nữ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Là băng là ngọc hay là người,
Là của vua cho đem đến nơi.
Giấc mộng Vu Sơn tôi chẳng biết,
Luống công thần nữ xuống Dương Đài.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 118, tháng 6-1927
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân thể tuyết băng, má ngọc ngà,
Đa tạ quân vương ban thưởng ta.
Giấc mộng Vu Sơn ta chẳng sống,
Uổng công thần nữ xuống Dương Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân thể tuyết băng, má ngọc ngà,
Vua ban xin tạ, tấm lòng ta.
Vu Sơn giấc mộng ta nào biết,
Uổng nhọc Dương Đài thần nữ qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời