15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 22:06

贈金勵睡其一

至人本無夢,
其夢本遊仙。
真人本無睡,
睡則浮雲煙。
爐裏近為藥,
壺中別有天。
欲知睡夢裏,
人間第一玄。

 

Tặng Kim Lệ Thuỵ kỳ 1

Chí nhân bản vô mộng,
Kỳ mộng bản du tiên.
Chân nhân bản vô thuỵ,
Thuỵ tắc phù vân yên.
Lô lý cận vi dược,
Hồ trung biệt hữu thiên.
Dục tri thuỵ mộng lý,
Nhân gian đệ nhất huyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Chân nhân vốn không mộng
Mộng là lên tiên chơi
Chí nhân cũng không ngủ
Ngủ ắt chơi xa khơi
Dưới vạc thường lưu thuốc
Trong bầu riêng có trời
Nên hay lẽ ngủ mộng
Huyền diệu nhất trên đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân nhân vốn mộng không thường,
Mộng là kỳ thực lên đường du tiên.
Chí nhân không ngủ liên miên,
Ngủ thì ắt dạo chơi miền xa khơi.
Trong lò thuốc cạnh sẵn rồi,
Trong bầu còn có một trời riêng đi
Muốn hay trong mộng có gì,
Có nhiều điều rất huyền vi trên đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời