Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2009 22:12

贈金勵睡其二

常人無所重,
惟睡乃為重。
舉世皆為息,
魂離神不動。
覺來無所知,
貪求心愈用。
堪笑塵中人,
不知是夢想。

 

Tặng Kim Lệ Thuỵ kỳ 2

Thường nhân vô sở trọng,
Duy thuỵ nãi vi trọng.
Cử thế giai vi tức,
Hồn ly thần bất động.
Giác lai vô sở tri,
Tham cầu tâm dũ dụng.
Kham tiếu trần trung nhân,
Bất tri thị mộng tưởng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Thường người không gì trọng
Chỉ có ngủ là trọng
Mọi chuyện đều chấm dứt
Hồn lìa thân bất động
Tỉnh ra không biết gì
Tham cầu tâm lại động
Cười nhạo người cõi trần
Không hay đang giữa mộng


Nguồn: Đạo sĩ Trung Quốc thời cổ, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thường người không trọng gì hơn,
Chỉ còn giấc ngủ là thường trọng thôi.
Nhìn đời mọi chuyện dứt rồi,
Hồn lìa thần bất động thôi còn gì.
Tỉnh ra không biết chuyện chi,
Tham cầu tâm lại động thì nhọc thân.
Chịu người cười nhạo cõi trần,
Không hay đang ở giữa làng mộng đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời