08/02/2023 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Kim Lệ Thuỵ kỳ 2
贈金勵睡其二

Tác giả: Trần Đoàn - 陳摶

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2009 22:12

 

Nguyên tác

常人無所重,
惟睡乃為重。
舉世皆為息,
魂離神不動。
覺來無所知,
貪求心愈用。
堪笑塵中人,
不知是夢想。

Phiên âm

Thường nhân vô sở trọng,
Duy thuỵ nãi vi trọng.
Cử thế giai vi tức,
Hồn ly thần bất động.
Giác lai vô sở tri,
Tham cầu tâm dũ dụng.
Kham tiếu trần trung nhân,
Bất tri thị mộng tưởng.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Thường người không gì trọng
Chỉ có ngủ là trọng
Mọi chuyện đều chấm dứt
Hồn lìa thân bất động
Tỉnh ra không biết gì
Tham cầu tâm lại động
Cười nhạo người cõi trần
Không hay đang giữa mộng
Nguồn: Đạo sĩ Trung Quốc thời cổ, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đoàn » Tặng Kim Lệ Thuỵ kỳ 2