Người đẹp mệt nhoài cắt cỏ thơm
Thương thân, soi kiếng ngắm dung nhan
Đôi bên đều gạt dòng dư lệ
Nhưng chỉ một bên phát tiếng than

tửu tận tình do tại