佳人照鏡

倦採蘼蕪葉,
貪憐照膽明。
兩邊俱拭淚,
一處有啼聲。

 

Giai nhân chiếu kính

Quyện thái my vu diệp,
Tham liên chiếu đảm minh.
Lưỡng biên câu thức lệ,
Nhất xứ hữu đề thanh.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp sau một buổi cắt cỏ mi vu mỏi mệt,
Quá thương thân, nàng lấy can đảm soi mình trước gương.
Người và bóng đều gạt lệ,
Nhưng chỉ có một bên có tiếng kêu ai oán.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đẹp mệt nhoài cắt cỏ thơm
Thương thân, soi kiếng ngắm dung nhan
Đôi bên đều gạt dòng dư lệ
Nhưng chỉ một bên phát tiếng than

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân mệt cắt cỏ thơm,
Thương thân can đảm soi gương xem người.
Bóng, người đều gạt lệ rơi,
Một bên có tiếng đôi lời oán than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đẹp mệt nhoài cắt cỏ thơm,
Thương thân can đảm lại soi gương.
Bóng, người đều gạt rơi tuôn lệ,
Nhưng có một bên oán xót thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời