題崔逸人山亭

藥徑深紅蘚,
山窗滿翠微。
羨君花下酒,
蝴蝶夢中飛。

 

Đề Thôi Dật Nhân sơn đình

Dược kính thâm hồng tiển,
Sơn song mãn thuý vi.
Tiện quân hoa hạ tuý,
Hồ điệp mộng trung phi.

 

Dịch nghĩa

Con đường thược dược phủ đầy rêu đẹp
Cửa sổ trông ra núi, một màu xanh mờ
Cùng nhau ngồi uống rượu dưới hoa, say tuý lúy
Trong mơ thấy bươm bướm bay

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đường thược dược rêu biếc
Ngoài song núi mờ xanh
Dưới hoa, rượu say mết
Trong mộng, bướm vờn quanh


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đường thược dược rêu đầy,
Cửa song ngập khói mây.
Dưới hoa cùng say khướt,
Trong mộng hoá bướm bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Rêu hồng đầy lối dược,
Song núi hướng non xanh.
Ai dưới hoa say khướt,
Trong mơ bướm lượn quanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Con đường thược dược rêu đầy,
Cửa song dòm núi khói mây xanh mờ.
Dưới hoa uống rượu say dừ,
Chiêm bao hồ điệp thẩn thơ lượn vòng.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lối dược rêu hồng phủ,
Song mây khí biếc đầy.
Dưới hoa anh cứ ngủ,
Trong mộng bướm đua bay.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lối đi vườn thuốc rêu hồng,
Cửa song trên núi khí lồng xanh xanh.
Dưới hoa, say, ngủ đi anh,
Để cho bướm liệng yên lành trong mơ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường thược được rêu hồng bao phủ
Cửa sổ nhìn ra sườn núi mây mờ
Ngắm ông say ngủ dưới hoa
Hẳn là hoá bướm mộng mơ chập chờn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lối hoa tươi sắc thắm
Song núi biếc xanh rờn
Dưới hoa say với bạn
Trong mơ bướm chập chờn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Lối dược rêu đỏ phủ đầy
Cửa song trên núi hơi mây chan hoà
Mặc ai say ngủ dưới hoa
Trong mơ cánh bướm la cà vườn xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời