26/01/2022 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thôi Dật Nhân sơn đình
題崔逸人山亭

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2008 22:14

 

Nguyên tác

藥徑深紅蘚,
山窗滿翠微。
羨君花下酒,
蝴蝶夢中飛。

Phiên âm

Dược kính thâm hồng tiển,
Sơn song mãn thuý vi.
Tiện quân hoa hạ tuý,
Hồ điệp mộng trung phi.

Dịch nghĩa

Con đường thược dược phủ đầy rêu đẹp
Cửa sổ trông ra núi, một màu xanh mờ
Cùng nhau ngồi uống rượu dưới hoa, say tuý lúy
Trong mơ thấy bươm bướm bay

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đường thược dược rêu biếc
Ngoài song núi mờ xanh
Dưới hoa, rượu say mết
Trong mộng, bướm vờn quanh
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Đề Thôi Dật Nhân sơn đình