蘭花

我愛幽蘭異眾芳,
不將顏色媚春陽。
西風寒露深林下,
任是無人也自香。

 

Lan hoa

Ngã ái u lan dị chúng phương,
Bất tương nhan sắc mị xuân dương.
Tây phong hàn lộ thâm lâm hạ,
Nhậm thị vô nhân dã tự hương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ta mến lan kia khác mọi loài,
Chẳng đem nhan sắc nịnh lòng trời.
Gió tây sương lạnh trong rừng thẳm,
Vẫn ngát hương dù chẳng bóng người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Ta mến hoa lan khác mọi loài
Chằng dùng nhan sắc dụ ban mai
Gió Tây sương lạnh trong rừng thẳm
Vẫn toả hương dù chẳng có ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời