蘭比君子

雅潔符君子,
幽蘭品最良。
其人原比玉,
此國合名香。
有味同心契,
無言竟体芳。
歌懷琴操曲,
詞憶夢騷章。
入室芝同化,
拜庭芷並揚。
論交誇九畹,
問訊到三湘。
花外孤標遠,
風前臭萬年。
何如空谷裡,
紐儘伴蓉裳。

 

Lan tỉ quân tử

Nhã khiết phù quân tử,
U lan phẩm tối lương.
Kỳ nhân nguyên tỷ ngọc,
Thử quốc hợp danh hương.
Hữu vị đồng tâm khế,
Vô ngôn cánh thể phương.
Ca hoài cầm tháo khúc,
Từ ức mộng tao chương.
Nhập thất chi đồng hoá,
Bái đình chỉ tịnh dương.
Luận giao khoa Cửu Uyển,
Vấn tấn đáo Tam Tương.
Hoa ngoại cô tiêu viễn,
Phong tiền khứu vạn niên.
Hà như không cốc lý,
Nữu tẫn bạn dung thường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Tao nhã hợp quân tử
U lan chất lạ thường
Quân tử ấy là ngọc
Nước lan là danh hương
Đồng tâm tình bạn bè
Âm thầm toả vị thơm
Cung đàn soạn bài hát
Từ khúc viết nên chương
Nhập thất chi hợp tác
Bái đình chỉ biểu dương
Giao tình khoe Cửu Uyển
Tham hỏi đến Tam Tương
Độc đáo nêu xa tít
Thơm tho ngát tứ phương
Sao bằng nơi hang thoáng
Kết bạn với phù dung

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thanh nhã hợp cùng quân tử
Phẩm lan thanh u tuyệt vời
Người đáng sánh cùng với ngọc
Danh hương xứng với nước nầy
Tâm giao cùng chung khí vị
Âm thầm toả ngát mùi thơm
Đàn a chứa chan hoài bảo
Ly Tao nhớ mộng văn chương
Bái đình ngát mùi hương chỉ
Vào nhà lừng toả hương chi
Cửu uyển giao tình nồng thắm
Tam Tương hỏi đến nơi nầy
Cô độc sống nơi xa tít
Gió đưa hương toả ngát lừng
Sao bằng trong hang thoáng đãng
Xứng làm bạn với phù dung

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nét tao nhã hợp người quân tử,
Phẩm chất U lan luôn khác thường.
Quân tử đáng so cùng ngọc đá,
Nước lan thật quả đúng danh hương.
Đồng tâm tình bạn bè bền bỉ,
Toả ngát âm thầm vị thơm lừng.
Đàn trổi nhạc lên bài soạn hát,
Khúc từ réo rắt viết nên chương.
Vào nhà hợp tác cùng chung sức,
Chỉ để bái đình người biểu dương.
Giao kết nên đem khoe Cửu Uyển,
Hỏi thăm chắc phải đến Tam Tương.
Sống thường độc đáo nơi xa tít,
Lan toả thơm tho ngát tứ phương.
Nơi ở sao bằng hang thoáng đãng,
Kết tình xứng hợp với phù dung.

15.00
Trả lời