Dưới đây là các bài dịch của Tiếu Ngạo Nhân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Khách trung tác (Lý Bạch): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Lan Lăng rượu ngát uất kim hương
Chén ngọc điểm vàng dưới ánh dương
Ví chủ khéo mời say dạ khách
Thì đâu sẽ biết nỗi tha phương?

Ảnh đại diện

Đề cúc hoa (Hoàng Sào): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Ào ạt gió tây thổi khắp sân
Nhuỵ tàn hương lạnh bướm không thân
Sang năm mà mỗ đây thành chúa
Để cúc đào kia nở chóng gần.

Ảnh đại diện

Lan hoa (Tiết Võng): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Ta mến hoa lan khác mọi loài
Chằng dùng nhan sắc dụ ban mai
Gió Tây sương lạnh trong rừng thẳm
Vẫn toả hương dù chẳng có ai.

Ảnh đại diện

Sơ thức trà hoa (Trần Dư Nghĩa): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Kĩu kịt xe đưa sao vội vã
Hồ Nam thu ấy đẹp muôn phần
Quần xanh mặt ngọc dường quen biết
Tháng chín hoa trà rợp bóng sân.

Ảnh đại diện

Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài (Lý Bạch): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Đài Phụng hoàng xưa chốn Phụng chơi
Phụng đi đài vắng, nước chơi vơi
Cung Ngô hoa cỏ dường hoang phế
Triều Tấn cân đai nắm mộ vùi.
Ba đỉnh núi vương ngoài khói toả
Đôi dòng sông rẽ cánh cò xuôi
Vầng dương ngắn nỗi mây mờ phủ
Chẳng thấy Trường An bỗng ngậm ngùi.

Ảnh đại diện

Thanh minh (Đỗ Mục): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Mưa tiết thanh minh lất phất bay
Người đi ngơ ngẩn mất hồn này
Hỏi rằng quán rượu nơi đâu vậy?
Hoa Hạnh làng xa, trẻ chỉ tay.

Ảnh đại diện

Giai nhân ca (Lý Diên Niên): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Bắc phương có đấng giai nhân,
Đơn côi lẻ bóng, xuất trần như tiên.
Ngoái trông, thành quách ngả nghiêng,
Ngước nhìn, đất nước tan tành khói mây.
Nước, thành lay đổ mặc bay
Giai nhân khó gặp, khó say hai lần.

Ảnh đại diện

Đề Lâm An để (Lâm Thăng): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Non nối non xanh lầu nối lầu,
Tây Hồ múa hát tới bao lâu?
Gió êm khẽ thấm say hồn khách,
Đem cả Hàng Châu hoá Biện Châu.

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]