Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 17/12/2007 18:27 bởi Vanachi
Tiết Võng 薛罔 đời Minh.