Khe suối ngấm đầy hương cỏ thơm,
Sông xuân giọt móc lá lan nồng.
Mỹ nhân hái lan chiều chiều đến,
Gió bay sương ướt áo phù dung.
Phù dung làm áo, lan kết đai,
Cây ngọc đứng đấy bên sông dài.
Áo đơn trời lạnh không ai biết,
Mưa dội hoa lan ngọc reo tai.
U lan thổi mãi hương áo ai,
Mỹ nhân không đến tiếng sông dài.

tửu tận tình do tại