盆蘭和怡春次韻

便教幽谷老芳蘭,
寂寞猶知遠俗閒。
托植況依深院落,
結根更徬碧欗杆。
貞姿久覺風霜熟,
亮節寧悲歲月殘。
也有同心憐氣味,
慇懃看取及朱顏。

 

Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận

Tiện giao u cốc lão phương lan,
Tịch mịch do tri viễn tục nhàn.
Thác thực huống y thâm viện lạc,
Kết căn cánh bạng bích lan can.
Trinh tư cửu giác phong sương thục,
Lượng tiết ninh bi tuế nguyệt tàn.
Dã hữu đồng tâm liên khí vị,
Ân cần khán thủ cập chu nhan.


Di Xuân là tự của Diệp Xuân Huyên, bạn thân của tác giả, người xã Phúc Tô, huyện Thọ Xương, Hà Nội, sinh cùng năm với Cao Bá Quát (1808), đỗ cử nhân khoa Mậu Tý (1828), phó bảng khoa Mậu Tuất (1838), làm quan tới chức ngự sử.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Trả chòm lan ngát về hang núi,
Thoát tục, hoang lương, ấy cảnh nhàn.
Thân mọc dựa vào nơi biệt viện,
Rễ đâm nép cạnh dãy lan can.
Chất trong từng trải quen sương gió,
Tiết sáng buồn thương lụn tháng năm.
Cùng mối đồng tâm, cùng mối cảm,
Bảo nhau giữ lấy tấm hồng nhan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hang sâu quen nhẽ khóm lan thơm
Vắng vẻ còn hay lánh tục nhàn
Thân rễ vốn nương nơi viện thẳm
Lá cành thêm biếc chốn lan can
Vẻ trinh sớm biết niềm sương gió
Khí tiết đành thương tuế nguyệt tàn
Cũng có tấm lòng đồng cảm đấy
Ân cần gìn giữ vẻ hồng nhan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuận đưa hang thẳm khóm thơm lan,
Tĩnh lặng bởi hay lánh tục nhàn.
Cây mọc nương nhờ nơi viện thẳm,
Lá xanh đâm rễ chốn lan can.
Vẻ trinh quen chịu đời sương gió,
Khí tiết đành thương năm tháng tàn.
Cùng mối đồng tâm đồng cảm đấy,
Ân cần gìn giữ vẻ hồng nhan.

15.00
Trả lời