盆蓮詩答怡春次韻

蓮花久不偶,
欠我佳詩詞。
含芳悵莫發,
賴子先容之。
籬疏菊未吐,
谷暗蘭亦衰。
看君五斗水,
吞幾昆明池。
雨霽空無雲,
天色瑩玻璃。
亭亭照孤影,
曠哉高世姿。
寒暑無全功,
水陸各有時。
過時良有惜,
得賞亦相宜。
悠悠賣花女,
觸熱日奔馳。
俗子不解趣,
顏色獨愁垂。
知君未傷折,
報與好花知。

 

Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận

Liên hoa cửu bất ngẫu,
Khiếm ngã giai thi từ.
Hàm phương trướng mạc phát,
Lại tử tiên dung chi.
Ly sơ cúc vị thổ,
Cốc ám lan diệc suy.
Khán quân ngũ đẩu thuỷ,
Thôn kỷ Côn Minh trì.
Vũ tễ không vô vân,
Thiên sắc oánh pha ly.
Đình đình chiếu cô ảnh,
Khoáng tai cao thế tư.
Hàn thử vô toàn công,
Thuỷ lục các hữu thì.
Quá thì lương hữu tích,
Đắc thưởng diệc tương nghi.
Du du mại hoa nữ,
Xúc nhiệt nhật bôn trì.
Tục tử bất giải thú,
Nhan sắc độc sầu thuỳ.
Tri quân vị thương chiết,
Báo dữ hiếu hoa tri.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Hoa sen lâu không gặp
Vắng thơ hay ta làm
Ngậm hương buồn chẳng nở
Nhờ anh trước trông nom
Rào thưa cúc chưa hé
Hang tối lan cũng gầy
Xem anh năm đấu nước
Dốc cạn mấy ao đầy
Mưa tạnh trời không mây
Trong suốt như thuỷ tinh
Rỡ ràng soi bóng lẻ
Vòi vọi dáng cao thanh
Lạnh nóng sao cho đủ
Khô ẩm phải theo thời
Lỡ khi thật đáng tiếc
Được ngắm đáng công thôi
Cô bán hoa buồn bã
Nắng nôi thêm tất tả
Phàm phu lí thú gì
Mặt mày rầu rĩ quá
Biết anh chưa nỡ hái
Báo người yêu hoa hay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã lâu không gặp hoa sen
Nhớ nhung nên cũng khó làm thơ hay
Hương phong chẳng chịu toả bay
Nhờ ai chăm chút ngày ngày trông nom
Rào thưa cúc chẳng hé dòm
Hang sâu tăm tối chồi lan cũng gầy
Xem anh tưới nước liền  tay
Dường như dốc mấy ao đầy cho hoa
Trời quang không hạt mưa sa
Vén mây trong suốt như là thuỷ tinh
Rỡ ràng bóng lẻ xinh xinh
Dáng như thoát tục vẻ hình thanh tao
Mặc cho ấm lạnh quản bao
Ẩm, khô cũng phải tuỳ thời thích nghi
Cô em tất tả cả ngày
Nắng nung cực nhọc vẫn say việc mình
Phàm phu một bọn linh tinh
Ôi thôi! sao lại phụ tình với sen
Biết anh chẳng nỡ hái liền
Bạn yêu hoa hỡi! báo tin cho mừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu không gặp Hoa sen
Vắng thơ hay ta làm
Ngậm hương buồn chẳng nở
Nhờ anh tưới trông xem
Rào thưa cúc chưa hé
Hang tối lan ốm gầy
Xem anh năm đấu nước
Nuốt cạn mấy ao đầy
Mưa tạnh trời không mây
Như thuỷ tinh trong suốt
Nhà mát soi bóng lẻ
Vòi vọi dáng thanh đầy
Lạnh nóng công chưa vẹn
Khô ẩm phải theo thời
Lỡ thời thật đáng tiếc
Được ngắm đáng công thôi
Dằng dặc cô tất tả
Nắng nôi thêm vất vả
Tục tử lí thú gì
Mặt mày rầu rĩ cả
Biết anh chưa nỡ cắt
Báo người thích hoa hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời