23/09/2020 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận
盆蓮詩答怡春次韻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 00:26

 

Nguyên tác

蓮花久不偶,
欠我佳詩詞。
含芳悵莫發,
賴子先容之。
籬疏菊未吐,
谷暗蘭亦衰。
看君五斗水,
吞幾昆明池。
雨霽空無雲,
天色瑩玻璃。
亭亭照孤影,
曠哉高世姿。
寒暑無全功,
水陸各有時。
過時良有惜,
得賞亦相宜。
悠悠賣花女,
觸熱日奔馳。
俗子不解趣,
顏色獨愁垂。
知君未傷折,
報與好花知。

Phiên âm

Liên hoa cửu bất ngẫu,
Khiếm ngã giai thi từ.
Hàm phương trướng mạc phát,
Lại tử tiên dung chi.
Ly sơ cúc vị thổ,
Cốc ám lan diệc suy.
Khán quân ngũ đẩu thuỷ,
Thôn kỷ Côn Minh trì[1].
Vũ tễ không vô vân,
Thiên sắc oánh pha ly.
Đình đình chiếu cô ảnh,
Khoáng tai cao thế tư.
Hàn thử vô toàn công,
Thuỷ lục các hữu thì.
Quá thì lương hữu tích,
Đắc thưởng diệc tương nghi.
Du du mại hoa nữ,
Xúc nhiệt nhật bôn trì.
Tục tử bất giải thú,
Nhan sắc độc sầu thuỳ.
Tri quân vị thương chiết,
Báo dữ hiếu hoa tri.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Hoa sen lâu không gặp
Vắng thơ hay ta làm
Ngậm hương buồn chẳng nở
Nhờ anh trước trông nom
Rào thưa cúc chưa hé
Hang tối lan cũng gầy
Xem anh năm đấu nước
Dốc cạn mấy ao đầy
Mưa tạnh trời không mây
Trong suốt như thuỷ tinh
Rỡ ràng soi bóng lẻ
Vòi vọi dáng cao thanh
Lạnh nóng sao cho đủ
Khô ẩm phải theo thời
Lỡ khi thật đáng tiếc
Được ngắm đáng công thôi
Cô bán hoa buồn bã
Nắng nôi thêm tất tả
Phàm phu lí thú gì
Mặt mày rầu rĩ quá
Biết anh chưa nỡ hái
Báo người yêu hoa hay
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Ao ở phía nam huyện Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, rộng hơn 300 dặm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Bồn liên thi đáp Di Xuân thứ vận