Hoa sen mọc bãi cát lầm,
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen.
Thài lài mọc cạnh bờ sông,
Tuy rằng xanh tốt vẫn tông thài lài.


Khảo dị:
Hoa sen mọc ở đầm đồng,
Tuy rằng lấm láp nhưng dòng hoa sen.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]