06/07/2022 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận
盆蘭和怡春次韻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/03/2014 17:57

 

Nguyên tác

便教幽谷老芳蘭,
寂寞猶知遠俗閒。
托植況依深院落,
結根更徬碧欗杆。
貞姿久覺風霜熟,
亮節寧悲歲月殘。
也有同心憐氣味,
慇懃看取及朱顏。

Phiên âm

Tiện giao u cốc lão phương lan,
Tịch mịch do tri viễn tục nhàn.
Thác thực huống y thâm viện lạc,
Kết căn cánh bạng bích lan can.
Trinh tư cửu giác phong sương thục,
Lượng tiết ninh bi tuế nguyệt tàn.
Dã hữu đồng tâm liên khí vị,
Ân cần khán thủ cập chu nhan.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Trả chòm lan ngát về hang núi,
Thoát tục, hoang lương, ấy cảnh nhàn.
Thân mọc dựa vào nơi biệt viện,
Rễ đâm nép cạnh dãy lan can.
Chất trong từng trải quen sương gió,
Tiết sáng buồn thương lụn tháng năm.
Cùng mối đồng tâm, cùng mối cảm,
Bảo nhau giữ lấy tấm hồng nhan.
Di Xuân là tự của Diệp Xuân Huyên, bạn thân của tác giả, người xã Phúc Tô, huyện Thọ Xương, Hà Nội, sinh cùng năm với Cao Bá Quát (1808), đỗ cử nhân khoa Mậu Tý (1828), phó bảng khoa Mậu Tuất (1838), làm quan tới chức ngự sử.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Bồn lan hoạ Di Xuân thứ vận