怡春聞予為范氏之遊寄贈三絕次韻酬之其一

壯年合作閑遊未,
清世堪須爛醉否。
煙靄留人春欲暮,
月明身在范家樓。

 

Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 1

Tráng niên hiệp tác nhàn du vị,
Thanh thế kham tu lạn tuý phầu.
Yên ái lưu nhân xuân dục mộ,
Nguyệt minh thân tại Phạm gia lâu.

 

Dịch nghĩa

Thuở trẻ chưa làm chung cuộc nhàn du,
Đời thanh bình có thể say khướt hay không?
Mây râm mát giữ người, xuân muốn chiều tối,
Trăng sáng thân ở lầu nhà Phạm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Thuở trẻ chưa chung cuộc dạo chơi,
Thời bình say khướt nữa hay thôi?
Chiều xuân sương dịu dìu chân khách,
Trăng sáng thân lên gác Phạm rồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi trẻ chưa từng chung bước dạo
Thời bình chuốc rượu thoả vui chơi
Khói mây lưu khách chiều xuân vãn
Lầu Phạm ung dung bóng nguyệt soi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chưa từng thuở trẻ dạo chơi chung,
Say khướt thanh bình có được không?
Giữ khách chiều xuân mây bóng mát,
Sáng trăng lầu Phạm đời ung dung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời