鄧御史宅逢葉怡春共宿

獨酌難為醉,
論心可忘歸。
時清壯士賤,
官晚故交稀。
雨夜逢南菊,
江天隱少微。
詩才倘驅策,
疲苶仗霜威。

 

Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc

Độc chước nan vi tuý,
Luận tâm khả vong quy.
Thì thanh tráng sĩ tiện,
Quan vãn cố giao hy.
Vũ dạ phùng nam cúc,
Giang thiên ẩn Thiếu Vi.
Thi tài thảng khu sách,
Bì niết trượng sương uy.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Rượu một mình khó say
Chữ tâm, àn chẳng chán
Đời trong, tráng sĩ hèn
Quan muộn, tri âm hiếm
Mưa tối, cúc phương nam
Sông trời sao sáng ẩn
Roi vọt đuổi tài thơ
Khốn nghèo nương lão trượng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một mình rượu uống khó say
Chữ tâm bàn luận quên ngay ý về
Thời bình tráng sĩ ích chi
Chức quan đã hết còn gì tri âm
Đêm mưa vui cúc phương nam
Mênh mông sông nước mơ màng ánh sao
Tài thơ cũng chẳng đáng bao
Gặp cơn khốn khó dựa vào cao nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Uống một mình khó say,
Chữ tâm, bàn cả ngày.
Thời bình, tráng sĩ tệ,
Quan nghỉ, ít bạn ngay.
Mưa tối, tốt nam cúc,
Sông trời Thiếu Vi ẩn.
Roi vọt đuổi thi tài,
Nghèo khó nương quyền oai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời