15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Hán Vũ Đế (7)

Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 09:52

漢武宮辭

漢武清齋夜筑壇,
自斟明水醮仙官。
殿前玉女移香案,
雲際金人捧露盤。
絳節幾時還入夢,
碧桃何處更驂鸞。
茂陵煙雨埋弓劍,
石馬無聲蔓草寒。

 

Hán Vũ cung từ

Hán Vũ thanh trai dạ trúc đàn,
Tự châm minh thuỷ tiếu tiên quan.
Điện tiền ngọc nữ di hương án,
Vân tế kim nhân phủng lộ bàn.
Giáng Tiết kỷ thì hoàn nhập mộng,
Bích Đào hà xứ cánh tham loan.
Mậu lăng yên vũ mai cung kiếm,
Thạch mã vô thanh mạn thảo hàn.

 

Dịch nghĩa

Hán Vũ Đế giữ chay tịnh, ban đêm lên đàn cúng tế,
Tự tay rót nước trong sạch khấn vái quan tiên.
Ngọc nữ bày hương án ngoài trời trước điện,
Kim đồng bưng mâm đứng dưới mây hứng móc rơi xuống.
Gặp tiên nữ Giáng Tiết mấy lần trong mộng,
Biết tiên nữ Bích Đào cưỡi loan bay chốn nào?
Cuối cùng cũng chôn vùi cung kiếm ở Mậu Lăng dãi dầu mưa khói,
Ngựa đá câm nín, cỏ dại mọc lan lạnh lùng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Vua Hán ăn chay tới lễ đàn
Tự tay rót nước cúng tiên quan
Thư trời dâng điện do người ngọc
Mâm móc nâng mây có tượng vàng
Giáng Tiết bao lần vào giấc mộng
Bích Đào đâu chốn tựa xe loan
Khói mưa lăng Mậu vùi cung kiếm
Ngựa đá không kêu cỏ lạnh tràn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyệt

Giữ chay, Hán Vũ lên đàn,
Tự tay rót nước trong làm lễ tiên.
Điện, bàn, ngọc nữ dâng lên,
Kim nhân hứng móc, đứng liền dưới mây.
Mộng mơ, Giáng Tiết vào đây,
Bích Đào, loan cỡi vui vầy nơi đâu?
Mậu Lăng, cung kiếm vùi lâu,
Im lìm ngựa đá, lạnh mầu cỏ xanh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hán Vũ đế lên đàn chay tịnh
Tự tay dâng nước lạnh cúng tiên
Bàn thờ bày trước điện tiền
Mâm đồng hứng móc rơi liền dưới mây
Gặp Giáng Tiết chẳng hay trong mộng?
Biết Bích Đào ở chốn nào chăng?
Chôn vùi cung kiếm Mậu Lăng
Im lìm ngựa đá, cỏ lan lạnh lùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời