1. Bán mưa
 2. Bao giờ?
 3. Buông
 4. Bước phong trần
 5. Câu lục bát quê hương
 6. Chán
 7. Chớm đông này...
 8. Chớm nghe hơi rét của mùa
 9. Chút Huế tôi hiền
 10. Chữ tình
 11. Chữ yêu
 12. Chữ yêu
 13. Có dòng sông nhớ
 14. Có một bờ vai...
 15. Có một chiều thu
 16. Cõi thiên đường riêng tôi
 17. Còn có ai không?
 18. Còn mong
 19. Cội nguồn
 20. Cũng đành!
 21. Cuộc này còn vui
 22. Đã cạn men đời
 23. Đã đành
 24. Đa mang
 25. Đã từng chiếc lá diêu bông
 26. Đặt tên cho vầng trăng
 27. Đây rồi cái buổi mùa sang
 28. Đêm mưa
 29. Đêm mưa
 30. Đêm xuân mưa
 31. Đến muộn
 32. Đón nguyên tiêu
 33. Đôi lời cùng thu
 34. Đồng vọng
 35. Đời lăn...
 36. Đợi mưa
  1
 37. Em của ngày xưa...
 38. Em cứ đi
 39. Em về
 40. Gãy nhịp cầu mây...
 41. Giã thu
 42. Giả vờ thế thôi
 43. Gió ru
 44. Giọt trăng
 45. Góc hoài cổ
 46. Gửi cho cánh chim trời
 47. Gửi gió
 48. Hạt bụi
 49. Hợp - tan
 50. Kẻ ở người đi
 51. Khăn tang cuối một cuộc tình
 52. Khi không còn viết thơ tình
 53. Không biết
 54. Kiếp sau xin hẹn đền bồi
 55. Lạ lùng
 56. Lạc vào ngõ quên
 57. Làm sao?
  1
 58. Lặng nghe...
 59. Lục bát buồn
 60. Lục bát đôi khi
 61. Lục bát mùa hạ
 62. Lục bát tình thường
 63. Lửa tam muội
 64. Màu hạnh phúc
 65. Mong manh thu
 66. Một chút tình xuân
 67. Một đường tơ
 68. Một thoáng chiều
 69. Một thoáng vui
 70. Mơ một sắc xuân hồng
 71. Mưa chiều...
 72. Mưa thu đong mấy nỗi niềm
 73. Mưa, sương...
 74. Mượn lời
 75. Nào dễ
 76. Nắng vàng giờ ở nơi đâu?
 77. Nẻo ấy khói mây...
 78. Ngày đó, mình chia xa!
 79. Nghịch tình
 80. Nghiêng vai
 81. Ngơ ngác
 82. Nhắn người
 83. Nhẹ buông...
 84. Nhớ ai?
 85. Nhớ nhau gửi một chút tình
 86. Nói với mưa
 87. Nỗi chi?
 88. Nỗi niềm mưa Huế
 89. Nửa ngọn lá sim
 90. Nửa như tri kỷ...
 91. Nửa vời như thơ
 92. Riêng một nỗi mùa
 93. Ru ta
 94. Sen tháng sáu
 95. Sóng dội bờ đêm
 96. Sông mưa
 97. Sợ!
 98. Thà đừng có kiếp sau!
 99. Thoáng hơi thu
 100. Thôi đừng!
 101. Thôi rồi!
 102. Thơ - tình buộc một cội hoa
 103. Thơ hay nợ?
 104. Thơ viết cho mùa đông
  1
 105. Thực, hư...
 106. Thương đá vọng phu
 107. Thương!
 108. Tiễn thu
 109. Tiếng kêu bi thiết trong chiều...
 110. Tiếng ve, phượng của hè xưa...
 111. Tìm người
 112. Tình là?
 113. Tình tự nửa vời
 114. Trả lại dấu yêu
 115. Trả...
 116. Trải lối cho thơ
 117. Trăng quê
 118. Trăng tháng giêng
 119. Trêu thơ
 120. Trong ngọn gió chiều
 121. Trong bóng tà huy
 122. Ước chi
 123. Ước cùng trăng...
 124. Ước gì kiếp sau?
 125. Vẫn đó - người xưa
 126. Vấn vương xin trả...
 127. Viết cho ngày hôm nay
 128. Viết cho người tìm hương mùa cũ
 129. Vô thường
  1
 130. Vô tình
 131. Với thu
 132. Vườn thơm lan đợi...
 133. Xao xác chút niềm riêng