1. Bán mưa
 2. Bao giờ?
 3. Buông
 4. Bước phong trần
 5. Câu lục bát quê hương
 6. Chán
 7. Chớm đông này...
 8. Chớm nghe hơi rét của mùa
 9. Chút Huế tôi hiền
 10. Chữ tình
 11. Chữ yêu
 12. Chữ yêu
 13. Có dòng sông nhớ
 14. Có một bờ vai...
 15. Có một chiều thu
 16. Cõi thiên đường riêng tôi
 17. Còn có ai không?
 18. Còn mong
 19. Cội nguồn
 20. Cũng đành!
 21. Cuộc này còn vui
 22. Đã cạn men đời
 23. Đã đành
 24. Đa mang
 25. Đã từng chiếc lá diêu bông
 26. Đặt tên cho vầng trăng
 27. Đây rồi cái buổi mùa sang
 28. Đêm mưa
 29. Đêm mưa
 30. Đêm xuân mưa
 31. Đến muộn
 32. Đón nguyên tiêu
 33. Đôi lời cùng thu
 34. Đồng vọng
 35. Đời lăn...
 36. Đợi mưa
  1
 37. Em của ngày xưa...
 38. Em cứ đi
 39. Em về
 40. Gãy nhịp cầu mây...
 41. Giã thu
 42. Giả vờ thế thôi
 43. Gió ru
 44. Giọt trăng
 45. Góc hoài cổ
 46. Gửi cho cánh chim trời
 47. Gửi gió
 48. Hạt bụi
 49. Hợp - tan
 50. Kẻ ở người đi
 51. Khăn tang cuối một cuộc tình
 52. Khi không còn viết thơ tình
 53. Không biết
 54. Kiếp sau xin hẹn đền bồi
 55. Lạ lùng
 56. Làm sao?
  1
 57. Lặng nghe...
 58. Lục bát buồn
 59. Lục bát đôi khi
 60. Lục bát mùa hạ
 61. Lục bát tình thường
 62. Lửa tam muội
 63. Màu hạnh phúc
 64. Mong manh thu
 65. Một chút tình xuân
 66. Một đường tơ
 67. Một thoáng chiều
 68. Một thoáng vui
 69. Mơ một sắc xuân hồng
 70. Mưa chiều...
 71. Mưa thu đong mấy nỗi niềm
 72. Mưa, sương...
 73. Mượn lời
 74. Nào dễ
 75. Nắng vàng giờ ở nơi đâu?
 76. Nẻo ấy khói mây...
 77. Ngày đó, mình chia xa!
 78. Nghịch tình
 79. Nghiêng vai
 80. Ngơ ngác
 81. Nhắn người
 82. Nhẹ buông...
 83. Nhớ ai?
 84. Nhớ nhau gửi một chút tình
 85. Nói với mưa
 86. Nỗi chi?
 87. Nỗi niềm mưa Huế
 88. Nửa ngọn lá sim
 89. Nửa như tri kỷ...
 90. Riêng một nỗi mùa
 91. Ru ta
 92. Sen tháng sáu
 93. Sóng dội bờ đêm
 94. Sông mưa
 95. Sợ!
 96. Thà đừng có kiếp sau!
 97. Thoáng hơi thu
 98. Thôi đừng!
 99. Thôi rồi!
 100. Thơ - tình buộc một cội hoa
 101. Thơ hay nợ?
 102. Thơ viết cho mùa đông
  1
 103. Thực, hư...
 104. Thương đá vọng phu
 105. Thương!
 106. Tiễn thu
 107. Tiếng kêu bi thiết trong chiều...
 108. Tiếng ve, phượng của hè xưa...
 109. Tìm người
 110. Tình là?
 111. Tình tự nửa vời
 112. Trả lại dấu yêu
 113. Trả...
 114. Trải lối cho thơ
 115. Trăng tháng giêng
 116. Trêu thơ
 117. Trong ngọn gió chiều
 118. Trong bóng tà huy
 119. Ước chi
 120. Ước cùng trăng...
 121. Ước gì kiếp sau?
 122. Vẫn đó - người xưa
 123. Vấn vương xin trả...
 124. Viết cho ngày hôm nay
 125. Viết cho người tìm hương mùa cũ
 126. Vô thường
  1
 127. Vô tình
 128. Với thu
 129. Vườn thơm lan đợi...
 130. Xao xác chút niềm riêng