Em hỡi em yêu!
Em gìn giữ an nhiên bao nhiêu
Lòng ta thì bấy nhiêu điều nhớ nhung.
Em đừng vui vờ nữa em ơi
Lòng ta nát vụn rối bời như tơ.

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông