Thì thôi
Nhện bỏ đường tơ
Đêm quay mặt
bỏ
trăng mờ
đằng tây...

Góc trời
phủ kín rèm mây
Buồn rơi vũng tối
cay cay mắt người

Thì thôi
đã gọi là đời
Lạ lùng chi
những
trắng vôi, bạc tình...

Đừng nghe
Đừng thấy
Đừng nhìn

Không đau
Không nhói
Cho mình chút yên!

Thì thôi
gạt mấy lụy phiền
Gió khuya chớ động
kẻo nghiêng
dốc lòng!


13/7/2013