Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 15/12/2014 11:35

Giá như không biết, không buồn
Giá như không gặp, không thương bao giờ
Giá như đừng có chữ ngờ
Lòng trong gương sáng-đục mờ tránh xa
Giá như đừng nặng lòng ta
Chỉ là nhẹ hạt mưa sa nửa vời
Giá như con nhạn lạc trời
Đừng bay qua nẻo mù khơi bên này
Giá mà đốt được tháng ngày
Thà châm ngọn lửa-xa bay nhỡ nhàng
Còn dư chút nghĩa cũ càng
Ném vào vô cảm, vỡ tan giọng cười!


03/7/2011