Tôi ngồi đây đợi cơn mưa
Mây giăng xám lối mà chưa thấy về!
Hay mưa đang giận nắng hè
Giận con đom đóm lập loè trêu đêm?
Giận người cứ mãi xông xênh
Giận con nước vẫn trôi êm thuận chiều?

Thì mưa ơi, giận đã nhiều
Hãy buông sân hận mà yêu một lần!

Mưa ơi, xin chớ tần ngần
Người mong, đất đợi... Lạnh lùng thế sao?
Ta - mình xa lạ gì đâu
Từng chia ngọn bấc, giọt sầu làm hai
Bây giờ mưa ở với ai?
Quên người cố quận, đơn sai tấc lòng!


22/6/2014