對雨其二

峭璧栖修蚓,
高階噴伏泉。
白明空外鳥,
青破晚來煙。
歲月圍長坐,
江山閉獨眠。
陰雲誰觸汝?
天半尚油然。

 

Đối vũ kỳ 2

Đối vũ kỳ nhị tiễu bích thê tu dẫn,
Cao giai phún phục tuyền.
Bạch minh không ngoại điểu,
Thanh phá vãn lai yên.
Tuế nguyệt vi trường toạ,
Giang sơn bế độc miên,
Âm vân thuỳ xúc nhữ?
Thiên bán thượng du nhiên.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vách núi bám giun dài
Thềm cao tuôn nước suối
Chim bay trắng nền trời
Khói tuôn xanh chiều tối
Năm tháng bủa ngồi dài
Non sông vây kẻ ngủ
Mây đen ai động người?
Ùn lại nửa trời phú

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vách núi giun đeo bám
Thềm cao suối nước tràn
Khói chiều che sắc biếc
Chim liệng sáng trời xanh
Năm tháng sao ngồi mãi
Non sông dành ngủ yên
Mây đen nào chạm đến
Lại nửa trời ùn lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lương Vỵ

Vách núi trùng ma bám
Bậc cao suối tuôn rơi
Chim bay trắng trời rộng
Khói tan xanh chiều phơi
Tháng năm vây chỗ trú
Sông núi nhốt giấc đời
Mây rợp nào ai đó
Nửa trời kia nghẹn lời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vách non giun bám dài,
Tuôn nước suối thềm cao.
Khói bốc xanh chiều tối,
Trời xanh chim trắng bay.
Non sông sao lặng ngủ,
Năm tháng cứ ngồi dài.
Mây phủ đen ai chạm,
Lại ùn lên nửa trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời