Con thích trời mưa
Chui vào xe bố
Một túp lều nhỏ
Có màu xanh dương

Vi vu trên đường
Bên trong con hát
Bạn Mưa chơi nhạc
Lộp độp vui tai

Con nhẩm học bài
Bạn Mưa nghe ngóng
Lều ơi có rộng
Cho Mưa chui vào

Lều xanh thì thào
Việc này hơi khó
Hay mình xin bố
Đèo thêm bạn Mưa

Thò tay ra đưa
Mưa ơi có thấy
Ngón xinh đang vẫy
Chỉ đường cho Mưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]