Mắt ơi
Mở to
Giúp tớ
Ngắm mẹ

Mũi ơi
Hít nhẹ
Tóc mẹ
Thơm tho

Miệng ơi
Líu lo
Lời con
Yêu mẹ

Tay ơi
Nhỏ bé
Ôm mẹ
Ngọt ngào!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]