Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Kim Vũ (184 bài)
- Đoàn Ngọc Thu (27 bài)
- Phan Hoàng (25 bài)
- Võ Thị Thu Trang (32 bài)
- Nguyễn Đức Phước (11 bài)
Tạo ngày 05/11/2014 14:44 bởi tôn tiền tử
Vũ Hạnh Thắm ngày 21/12/1967, quê xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, Nghệ An, từng là giáo viên tại Trường Thực nghiệm Giảng Võ, sau đó làm biên dịch tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, rồi tại Viện Văn hoá - Thông tin.