Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 05/11/2014 14:44 bởi tôn tiền tử
Vũ Hạnh Thắm ngày 21/12/1967, quê xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, Nghệ An, từng là giáo viên tại Trường Thực nghiệm Giảng Võ, sau đó làm biên dịch tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, rồi tại Viện Văn hoá - Thông tin.