Đêm qua trăng rọi hiên nhà
Cả đêm vằng vặc như là... không đêm!
Có bao huyền diệu nhen lên
Có không câu ước gửi bên ánh vàng?
Ước tôi, thì đã nhỡ nhàng
Kiếp sau? Thôi nhé! Mơ màng làm chi!
Trăng mang lời ước nào đi?
Sao nghe cỏ lá thầm thì nhắn theo:
Đêm mai trăng có về treo
Vườn thu vẫn đó chờ gieo ước nguyền...


(26/8/2010)