Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/12/2014 09:16

Xuân mang đến chút tình đời
Trao thêm ngọn nắng gọi mời hồn thơ
Đất trời hoạ khúc xuân mơ
Cỏ hoa thắm thiết ngẩn ngơ vườn lòng
Dẫu xuân chưa hẳn đượm nồng
Vẫn gieo đây đó tình trong ý ngoài
Bên Đông vọng tới bên Đoài
Đã thơm mùa cúc, mùa lài càng thơm...


12/3/2011