Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 10/12/2014 14:56

Tay buông chiếc lá xuống rồi
Từ nay lại nhặt tinh khôi quay về
Thuyền tình lạc chốn bến mê
Qua cơn dông bão não nề tả tơi
Dù ngày còn lắm chơi vơi
Cõi riêng thắp ngọn lửa đời nghe em!
Đường trần đã biết chông chênh
Vì em dấn bước, bắt đền ai đây?
Mộng rời, buông thỏng đôi tay
Dở trang kỷ niệm đắp ngày thương đau
Cố đừng khơi vết thương sâu
Gượng cười rồi những u sầu sẽ phai...
Thương em, tôi viết câu này:
Lòng người sâu, cạn, nào ai biết, dò...
Cứ xem đã mãn chuyến đò
Người đi, người ở... hẹn hò đã tan...
Chuyện tình đã giở sang trang
Thôi đừng tiếc nữa... Thu tàn đã lâu...
Trông kìa, nước vẫn qua cầu
Cuộc đời nào có bao lâu nữa mà
Thả cho ngọn gió bay xa
Chút sân si sẽ nhạt nhoà khói mây...


07/12/2010