Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 11:33

Con mắt chẳng hiểu làm sao
Cứ nhoè như thể nước ao đã đầy!
Mới nghe tiếng sấm đầu ngày
Chưa mưa mà lại ướt ngay cõi lòng
Ô hay! Huế cũng lạ lùng
Lương ương ngọn nắng nửa chừng lại thôi!
Có chi rơi giữa ngày trôi
Không vang thành tiếng đã vồi vội đau?


14/7/2011