Đã qua hơn nửa đời người
Nụ hôn xưa vẫn bồi hồi trong tim?
Người xưa giữ nửa trái sim
Còn ta một nửa...đi tìm người thương!
Đồi hoang chiều vắng, nắng buông
Bóng ai cô lẻ, dặm trường tìm ai?
Nỗi lòng chẳng thể đơn sai
Tình xưa nghĩa cũ vẫn hoài thiết tha
Có hay sương gió phôi pha?
Áo hoàng hoa cũ nhạt nhòa đã lâu!
Tóc xanh nay đã bạc mầu
Có ai ngăn được bóng câu rước chiều?
Thôi đành trả lại dấu yêu
Thôi đành chôn chặt dáng kiều ngày xưa!


(02/8/2009)