Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 21/02/2009 07:33

Đôi khi lại thấy giận đời
Muốn quên khuấy cả, muốn vơi ngọn sầu!
Tháng ngày thì cứ qua mau
Dòng trôi miên miết bên cầu, mặc ai!
Ừ tôi còn một chút này
Gói hành trang mỏng ai hay, một đời!


(04/4/2007)