02/12/2022 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục bát đôi khi

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 21/02/2009 07:33

 

Đôi khi lại thấy giận đời
Muốn quên khuấy cả, muốn vơi ngọn sầu!
Tháng ngày thì cứ qua mau
Dòng trôi miên miết bên cầu, mặc ai!
Ừ tôi còn một chút này
Gói hành trang mỏng ai hay, một đời!
(04/4/2007)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Lục bát đôi khi