Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 18/11/2009 05:23

Nhớ người ngắt ngọn lá sim
Giữ đây một nửa, nửa chìm nước mây
Chỉ người trong cuộc mới hay
Lời thương từ độ chia tay, não nùng!
Bao giờ mây - nước tương phùng
Đàn thôi nghẹn tiếng nghìn trùng cách xa...


(29/10/2009)