初入廬山首一

青山若無素,
偃蹇不相親。
要識廬山面,
他年是故人。

 

Sơ nhập Lư sơn kỳ 1

Thanh sơn nhược vô tố,
Yển kiển bất tương thân.
Yếu thức Lư sơn diện,
Tha niên thị cố nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Toại Khanh

Ta chưa từng viếng Lư sơn
Trách chi sơ ngộ như còn lạ xa
Nếu giờ núi đã gặp ta
Năm sau trùng ngộ sẽ là cố tri

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Núi Lư chưa lần gặp,
Ngất ngưởng khó làm thân.
Nay được phen giáp mặt,
Năm sau thành cố nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi xanh chưa từng gặp
Đừng trách sao chăng thân
Lư Sơn nay đối mặt
Năm sau thành cố nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta chưa từng viếng núi xanh,
Trách sao kiêu ngạo cũng đành xa thôi.
Lư sơn nếu gặp ta rồi,
Năm sau hội ngộ sẽ hồi cố tri.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Nếu chưa quen biết trước,
Núi ngạo chẳng thèm gần.
Phải đến thăm dăm bận,
Mới thành đôi bạn thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời