Chùa cổ tiêu điều giấc chẳng mau
Thức dậy trong lòng chợt xuyến xao
Trăng ngự Thiên sơn sáng trời đất
Suối reo hang động gió mưa ào
Thuở trước vào đời tâm vướng bận
Nay không mong muốn lòng thanh cao
Mai kia muộn phiền e khó tránh
Kỷ niệm vần thơ gởi mai sau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)