薤露行

惟漢廿二世,
所任誠不良。
沐猴而冠帶,
知小而謀強。
猶豫不敢斷,
因狩執君王。
白虹為貫日,
己亦先受殃。
賊臣持國柄,
殺主滅宇京。
蕩覆帝基業,
宗廟以燔喪。
播越西遷移,
號泣而且行。
瞻彼洛城郭,
微子為悲傷。

 

Giới lộ hành

Duy Hán chấp nhị thế,
Sở nhậm thành bất lương.
Mộc hầu nhi quan đới,
Tri tiểu nhi mưu cường.
Do dự bất cảm đoán,
Nhân thú chấp quân vương.
Bạch hồng vi quán nhật,
Kỷ diệc tiên thụ ương.
Tặc thần trì quốc bính,
Sát chúa diệt vũ kinh.
Đãng phúc đế cơ nghiệp,
Tông miếu dĩ phần tang (táng).
Bá việt tây thiên di,
Hiệu khấp nhi thả hành.
Chiêm bỉ Lạc thành quách,
Vi Tử vi bi thương.

 

Dịch nghĩa

Đời thứ hăm hai nhà Hán,
Kẻ nhậm chức thật bất tài.
(Chỉ như) con khỉ tắm mà đội mũ,
Biết ít lại tính mưu to.
Do dự không dám quyết,
(Nên bọn Trương Nhượng) giữ vua để thoát ra ngoài.
Cầu vồng màu trắng che khuất mặt trời (ý nói có biến loạn lớn),
Thân mình (chỉ Hà Tiến) cũng chuốc lấy tai ương trước khi tiến hành.
Kẻ tặc thần nắm giữ quyền bính,
Giết vua, thiêu cháy kinh thành.
Cơ nghiệp đế vương bị lật đổ,
Tông miếu bị đốt cháy, chôn vùi.
Di dời về phía tây,
Khóc lóc dắt nhau đi.
Ngẩng nhìn thành quách Lạc Dương kia,
Bi thương giống như Vi Tử.


Giới lộ hành là tên một điệu nhạc phủ đời Hán, thuộc Tương hoạ ca, Tương hoạ khúc. Giới là cây hẹ, giới lộ muốn nói đời người ngắn ngủi, tuy nhiên ở đây tác giả chỉ dùng đề bài cũ chứ không ám chỉ nội dung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đời hăm hai nhà Hán,
Kẻ làm tướng chẳng lành.
Khỉ tắm mà đội mũ,
Mưu to trí lại thường.
Do dự không dám quyết,
Trốn thoát giữ quân vương.
Mống trắng che vầng nhật,
Thân tự chuốc tai ương.
Tặc thần cầm quyền bính,
Giết chúa, phá kinh thành.
Cơ nghiệp đế vương đổ,
Tông miếu cũng tan tành.
Về phía tây dắt díu,
Khóc lóc xiết bao tình.
Nhìn thành Lạc đổ nát,
Vi Tử nỗi bi thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Kìa đời thứ hai mươi Hán thất,
Kẻ trọng thần rõ thật tệ thay.
Đười ươi mặc áo mũ người,
Mưu toan thì lớn trí thời được bao.
Do dự mãi không sao dám quyết,
Để gian tà giữ bắt quân vương.
Mống mây mờ mịt thái dương,
Còn mình thì đã tai ương chịu đầu.
Đứa tặc thần nắm thâu quyền nước,
Giết chúa rồi bạo ngược thần kinh.
Đế vương cơ nghiệp tan tành,
Muôn đời tông miếu cũng thành tro bay.
Xa xôi vội sang tây dời đổi,
Dân oán than theo mỗi bước đi.
Lạc Dương thành quách xem kia,
Đớn đau Vi Tử nay thì khác đâu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hán triều năm thứ hăm hai,
Kẻ làm đại tướng bất tài hổ thay.
Chỉ như khỉ đội mũ ngày,
Mưu to trí ít lại hay tính lường.
Trù trừ không dám đảm đương,
Giữ vua bọn Nhượng tính đường thoát thân.
Cầu vồng che khuất vua, thần,
Tai ương Hà Tiến vạ thân trước trào.
Tặc thần nắm giữ quyền cao,
Giết vua, thiêu đốt tiêu hao kinh thành.
Đế vương cơ nghiệp tan tành,
Miếu đường cháy rụi chôn thành đống tro.
Về tây dời đổi kinh đô,
Khóc buồn về dựng cơ đồ Trường An.
Lạc Dương thành quách ngẩng than,
Bi thương Vi Tử nhà Ân khác nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời