14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 02:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 30/05/2008 07:25

步出夏門行其五-龜雖壽

神龜雖壽,
猶有竟時。
騰蛇乘霧,
終為土灰。
老驥伏櫪,
志在千里;
烈士暮年,
壯心不已。
盈縮之期,
不但在天;
養怡之福,
可得永年。
幸甚至哉!
歌以詠志。

 

Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 5 - Quy tuy thọ

Thần quy tuy thọ,
Do hữu cánh thì.
Đằng xà thừa vụ,
Chung vi thổ hôi.
Lão ký phục lịch,
Chí tại thiên lý;
Liệt sĩ mộ niên,
Tráng tâm bất dĩ.
Doanh súc chi kỳ,
Bất đãn tại thiên;
Dưỡng di chi phúc,
Khả đắc vĩnh niên.
Hạnh thậm chí tai!
Ca dĩ vịnh chí.


Bài thơ "Thần quy tuy thọ" được Tào Tháo sáng tác vào năm ông 63 tuổi để tỏ chí mình. Đây là một áng thơ độc đáo, ngắn gọn mà bi tráng, lại chứa triết lý dưỡng sinh (theo soạn giả Thiên Tường trong bài "Bí quyết dưỡng sinh của Tào Tháo", tạp chí Khoa học và đời sống, Sống vui sống khoẻ, số 7[337] trang 20). Đây là bài thơ được truyền tụng nhiều nhất từ trước tới nay. Tinh thần cả bài thơ là lạc quan, tuy biết rõ đời người có hạn, kẻ anh hùng nào rồi cũng chết, nhưng ông không hề vì thế mà buồn chán. (Theo Lịch sử văn học Trung Quốc, NXB Giáo Dục, 2002)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Thọ như rùa thiêng
Cũng có lúc chết
Rồng cưỡi mây mù
Cũng ra tro hết
Ngựa già nằm chuồng
Chí ở bốn phương
Anh hùng lớn tuổi
Hăng hái như thường
Khi thịnh khi suy
Không chỉ tại trời
Ta biết di dưỡng
Sẽ sống lâu dài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Tường

Rùa thần tuy thọ
Cũng phải lìa đời
Rắn bay cưỡi gió
Thành cát bụi thôi
Ngựa già trong chuồng
Chí ngoài ngàn dặm
Anh hùng bóng xế
Tráng chí không vơi
Phần số dài ngắn
Không chỉ do trời
Nuôi dưỡng phần phúc
An hưởng muôn đời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Rùa sống tuy lâu,
Ngày tàn cũng có.
Rồng kia cưỡi gió,
Rồi cũng bụi tro.
Ngựa chiến nằm co,
Chí còn rong ruổi.
Anh hùng luống tuổi,
Khảng khái vẫn kia.
Lúc thịnh lúc suy,
Do trời đâu chứ.
Tự lo gìn giữ,
Mãi được lâu dài.
May mắn lắm thay,
Cất lời ca hát.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quy tuy thọ (bản dịch trên Kiến thức ngày nay)

Thần quy tuy thọ
Cũng phải lìa đời
Rắn bay cưỡi gió
Thành cát bụi thôi
Ngựa già trong tàu
Chí ngoài ngàn dặm
Anh hùng bóng xế
Tráng chí khôn vơi
Phần số ngắn dài
Không chỉ do trời
Nuôi dưỡng phần phúc
An hưởng muôn đời

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời