對酒歌

對酒歌,
太平時,
吏不呼門。
王者賢且明,
宰相股肱皆忠良。
咸禮讓,
民無所爭訟。
三年耕有九年儲,
倉谷滿盈。
斑白不負載。
雨澤如此,
百谷用成。
卻走馬,
以糞其土田。
爵公侯伯子男,
咸愛其民,
以黜陟幽明。
子養有若父與兄。
犯禮法,
輕重隨其刑。
路無拾遺之私。
囹圄空虛,
冬節不斷。
人耄耋,
皆得以壽終。
恩德廣及草木昆虫。

 

Đối tửu ca

Đối tửu ca,
Thái bình thì,
Lại bất hô môn.
Vương giả hiền thả minh,
Tể tướng cổ quăng giai trung lương.
Hàm lễ nhượng,
Dân vô sở tranh tụng.
Tam niên canh hữu cửu niên trừ,
Thương cốc mãn doanh.
Ban bạch bất phụ tải.
Vũ trạch như thử,
Bách cốc dụng thành.
Khước tẩu mã,
Dĩ phân kỳ thổ điền.
Tước công hầu bá tử nam,
Hàm ái kỳ dân,
Dĩ truất trắc u minh.
Tử dưỡng hữu nhược phụ dữ huynh.
Phạm lễ pháp,
Khinh trọng tuỳ kỳ hình.
Lộ vô thập di chi tư.
Linh ngữ không hư,
Đông tiết bất đoán.
Nhân mạo điệt,
Giai đắc dĩ thọ chung.
Ân đức quảng cập thảo mộc côn trùng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cổ Mộ

Nâng chén ca,
Buổi thái hoà,
Quan không thúc thuế.
Vua chúa sáng hiền,
Trung lương tướng tá tài ba.
Cùng nhau nhường kính,
Tranh chấp không xảy ra.
Ba năm cày cấy, chín năm vẫn ấm no,
Lúa gạo đầy kho,
Việc nặng không đến người già.
Mưa thuận gió hoà,
Ngũ cốc được mùa.
Bắt ngựa hoang,
Giúp canh tác mùa màng.
Các vị công, hầu, bá, tử, nam,
Đều yêu thương dân chúng,
Thưởng phạt phân minh.
Coi dân như con em mình.
Kẻ phạm lễ pháp,
Tuỳ nặng nhẹ xử hình.
Ngoài đường của rơi không ai nhặt.
Trong lao tù vắng tanh,
Mùa đông không có án.
Người già cả,
Sống trọn tuổi trời.
Cả thảo mộc côn trùng, ân đức đều đến nơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên của người dịch thơ Tào Tháo

Gửi Ban quản trị Thi viện
       và bạn Điệp quản trị viên - xin lỗi là tôi chưa xem kỹ lắm trang này, nhưng có thể thấy bạn là một thành viên rất nhiệt tình viết bài ở đây. Tôi có một đề nghị về việc điều chỉnh tên của người dịch thơ Tào Tháo.

Trong trang thơ Tào Tháo có giới thiệu tổng cộng 9 bài thơ của ông, trong đó có một số bài ở phần người dịch ghi là Không rõ. Riêng 4 bài thơ được kể tên sau đây, thì người dịch chính là Cổ Mộ.
1. 對酒歌 (Đối tửu ca - Bài hát ngồi trước rượu)
2. 步出夏門行其一-觀滄海 (Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 1 - Quan thương hải Bài hát đi ra cửa Hạ Môn kỳ 1 - Ngắm biển khơi)
3. 卻東西門行 (Khước đông tây môn hành Nối tiếp bài hát về cửa đông tây)
4. 陌上桑 (Mạch thượng tang Dâu trên ruộng).

4 bài thơ dịch này đã được đăng trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, số 569, ngày 01.06.2006 trong bài viết "Tào Tháo - lãnh tụ thi đàn Kiến An" do Cổ Mộ viết.
Phần thơ dịch trong bài viết này không ghi tên người dịch, vì chính tác giả Cổ Mộ cũng là người dịch thơ. Riêng có một bài do Vũ Bội Hoàng dịch (là bài Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 4 - Thần quy tuy thọ ), thì đã có đánh một dấu (*)chú thích, tuy nhiên do lỗi in ấn nên phần chú thích bị thiếu đi mà chỉ có dấu (*) ở cuối bài thơ - bài thơ này cũng đã được giới thiệu ở Thi viện
Rất mong ban quản trị Thi viện có sự điều chỉnh lại cho chính xác tên người dịch Cổ Mộ ở phần này!
Thú thật là tôi chưa rõ cách viết bài ở đây, nên không biết phải làm cách nào nên đã post bài ở chỗ này. Tôi có thể gửi bản chụp lại bài của Cổ Mộ đã đăng trên Kiến Thức Ngày Nay (bằng cách nào thì tôi chưa biết!).
Cảm ơn rất nhiều!

Fiammetta

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Cổ Mộ

Xin được cảm ơn bạn nhiều, mình đã sửa lại tên người dịch những bài này. Nếu có gì sai sót, mong bạn tiếp tục cải chính cho.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trước rượu ca,
Buổi thái hoà,
Quan không gọi cửa.
Quân vương sáng suốt,
Đại thần hiền lương.
Giữ lễ nhịn nhường,
Dân không kiện tụng.
Ba năm cày đủ chín năm no,
Thóc lúa đầy kho.
Tuổi già không lo.
Mưa gió thuận hoà,
Ngũ cốc bội thu.
Đem ngựa tốt,
Ra làm ruộng.
Bậc công, hầu, bá, tử, nam,
Đều yêu thương dân,
Thưởng phạt rõ ràng.
Chăm sóc như con em.
Tuỳ người phạm tội,
Nặng nhẹ dùng hình.
Đi đường không nhặt của rơi,
Lao tù trống vắng,
Đông không xử án.
Người già cả,
Đều thọ tới cùng.
Ân đức rộng khắp cả cây cỏ, côn trùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nâng từng chung rượu hứng ca,
Nước non gặp buổi thái hoà yên vui,
Quan không thúc thuế, đòi người.
Tôi ngay vua sáng, dân thời hiền lương.
Trung lương tể tướng tài đương.
Cùng nhau kính trọng nhịn nhường bề trên,
Không tranh chấp nước bình yên.
Ba năm cày chín năm liền ấm no.
Nước nhà lúa gạo đầy kho,
Việc làm nặng chẳng đến cho người già.
Quanh năm mưa thuận gió hoà,
Được mùa ngũ cốc nhà nhà hoan ca.
Ngựa hoang đưa dắt về nhà,
Giúp canh tác lúa ngô khoai mùa màng.
Các công, hầu, bá, tử, nam,
Đều yêu dân chúng không làm dân xa.
Phân minh thưởng phạt luật ra.
Coi dân trong nước như là con em.
Phạm nhân lễ pháp cứng, mềm.
Tuỳ hình nặng nhẹ xử đem tốt đời.
Ngoài đường không nhặt của rơi.
Trong lao tù chẳng bao người vắng thay!
Mùa đông không xử án ngay,
Người già cả sống trọn ngày trời cho,.
Côn trùng thảo mộc nhởn nhơ,
Đức ân đến khắp cõi bờ núi sông.

53.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trước rượu ca
Thời thái hoà
Quan không gọi cửa
Vua chúa hiền minh
Môn hạ thừa tướng
Đều thảy tốt lành
Kính nhường lễ phép
Người dân không tranh
Cày cấy ba năm
Chín năm no đủ
Kho lúa đầy tràn
Người già bớt khổ
Đất thấm mưa dầm
Nuôi trăm rau củ
Bắt ngựa chạy rong
Bón phân ruộng đồng
Các bậc công khanh
Yêu thương dân chúng
Như con em mình
Thưởng phạt phân minh
Tuỳ kẻ phạm pháp
Nặng nhẹ dùng hình
Đông không xử phạt
Lao tù vắng tanh
Không ai muốn nhặt
Của trên đường rơi
Những người già cả
Sống trọn tuổi trời
Côn trùng cây cỏ
Ân đức khắp nơi

15.00
Trả lời