劉阮再到天台不復見諸仙子

再到天台訪玉真,
青苔白石已成塵。
笙歌寂寞閑深洞,
雲鶴蕭條絕舊鄰。
草樹總非前度色,
煙霞不似往年春。
桃花流水依然在,
不見當時勸酒人。

 

Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến chư tiên tử

Tái đáo Thiên Thai phỏng Ngọc Chân,
Thanh đài bạch thạch dĩ thành trần.
Sinh ca tịch mịch nhàn thâm động,
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân.
Thảo thụ tổng phi tiền độ sắc,
Yên hà bất tự vãng niên xuân.
Đào hoa lưu thuỷ y nhiên tại,
Bất kiến đương thời khuyến tửu nhân.

 

Dịch nghĩa

Lại tìm đến Thiên Thai thăm hỏi Tiên nữ Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng đã thành tro bụi rồi
Tiếng đàn ca không còn nữa trong động sâu im vắng
Xóm cũ hoang liêu vắng bóng mây và hạc
Cây cỏ không còn giữ màu tươi thắm ngày trước
Ráng khói đìu hiu không giống cảnh xuân năm nào
Hoa đào bên giòng nước chảy vẫn còn y như cũ
Không còn thấy người hầu rượu cho mình lúc bấy giờ...

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tìm Tiên trở lại Thiên Thai,
Rêu xanh đá trắng tơi bời bụi tạn
Hang sâu im lặng tiếng đàn,
Một vùng hạc nội mây ngàn ngẩn ngợ
Cỏ cây khác vẻ ngày xưa,
Khói mây xuân trước bây giờ khác xa
Vẫn nguyên lưu thuỷ đào hoa,
Mà người chuốc chén nay đà ở đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Trở lại Thiên Thai hỏi Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng hóa sa trần
Sênh ca tịch mịch hang sâu lạnh
Mây hạc tiêu điều xóm cũ không
Cây cỏ sắc hương đâu thuở trước
Khói sương phiếu diễu chẳng hơi xuân
Hoa đào nước suối còn y đó
Chén rượu ai mời, ơi cố nhân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Sơn

Trở lại Thiên Thai kiếm mỹ nhân
Đài xanh đá trắng biến sa trần
Nhạc đàn tỉnh lặng đâu sơn động
Mây hạc tiêu điều chẳng kẻ thân
Cây cỏ không còn ngày thuở trước
Khói sương khác hẳn dạo sang Xuân
Hoa đào nước cuốn còn nguyên vẹn
Chuốc chén hôm nào đâu cố nhân ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Lại tìm Tiên Nữ động Thiên Thai
Đá trắng rêu xanh bụi phủ đầy
Lặng lẽ hang sâu im tiếng nhạc
Đìu hiu xóm quạnh vắng chim bay
Tàn phai sắc cũ hờn cây cỏ
Hờ hững xuân xưa chạnh khói mây
Nước chảy hoa đào phơ phất đó
Cố nhân hầu rượu chẳng còn đây!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của K.D

Lại tới Thiên Thai hỏi Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng nhuộm màu trần
Đàn im ca vắng trơ hang rỗng
Hạc lặng mây lờ dứt nghĩa thân
Cây cỏ rày xem ngơ ngẩn sắc
Khói sương nay cũng hững hờ xuân
Hoa đào nước chảy y như cũ
Chén rượu khuyên mời vắng chủ nhân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trở lại Thiên Thai tìm Ngọc Chân,
Đá rêu xưa hoá bụi tro trần.
Sênh ca lặng lẽ buồn hang vắng,
Mây hạc tiêu điều hết kẻ thân.
Cây cỏ không còn thời rực sắc,
Khói sương chẳng giống thuở đang xuân !
Hoa đào theo nước y như cũ,
Đâu thấy người xưa chuốc rượu thần !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Non Thai, lối cũ hỏi người xưa,
Đá trắng, rêu xanh những bụi dơ.
Quạnh quẽ hang sâu, đàn hát vắng,
Đìu hiu xóm cũ, hạc mây thưa.
Cỏ cây thay hẳn xuân năm trước,
Mây dáng còn đâu về bây giờ!
Hờ hững hoa đào theo nước suối,
Nào người kèo chuốc lúc say sưa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lại đến Thiên Thai viếng Ngọc Chân,
Rêu xanh đá trắng bụi tan dần...
Sênh ca vắng lặng trơ hang thẳm,
Mây hạc hoang vu dứt xóm gần.
Lạ trước, cỏ cây thay vẻ mới,
Khác xưa, mây ráng đổi màu xuân.
Hoa đào nước chảy còn lưu đó,
Vắng bóng người tiên chuốc rượu thần!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thiên Thai, tìm gặp Ngọc Chân,
Rêu xanh, đá trắng bụi trần lấp che.
Động sâu, đàn hát chẳng nghe,
Hạc, mây xóm cũ bay về nơi đâu?
Cỏ cây thay đổi sắc mầu,
Khói mây chẳng giống, xuân hầu khác xưa.
Hoa đào vẫn nước đẩy đưa,
Rượu tiên đâu nữa người xưa mời chào!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lại đến Thiên Thai hỏi Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng nhuốm phong trần
Hạc mây vắng vẻ làng xưa khác
Sênh phách im lìm động trống không
Cây cỏ xem qua ngơ ngẩn sắc
Khói mây trông lại hững hờ xuân
Hoa đào nước biếc trôi như cũ
Nào thấy ai xưa chuốc rượu mừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối