14/04/2024 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến chư tiên tử
劉阮再到天台不復見諸仙子

Tác giả: Tào Đường - 曹唐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 11:38

 

Nguyên tác

再到天台訪玉真,
青苔白石已成塵。
笙歌寂寞閑深洞,
雲鶴蕭條絕舊鄰。
草樹總非前度色,
煙霞不似往年春。
桃花流水依然在,
不見當時勸酒人。

Phiên âm

Tái đáo Thiên Thai phỏng Ngọc Chân,
Thanh đài bạch thạch dĩ thành trần.
Sinh ca tịch mịch nhàn thâm động,
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân.
Thảo thụ tổng phi tiền độ sắc,
Yên hà bất tự vãng niên xuân.
Đào hoa lưu thuỷ y nhiên tại,
Bất kiến đương thời khuyến tửu nhân.

Dịch nghĩa

Lại tìm đến Thiên Thai thăm hỏi Tiên nữ Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng đã thành tro bụi rồi
Tiếng đàn ca không còn nữa trong động sâu im vắng
Xóm cũ hoang liêu vắng bóng mây và hạc
Cây cỏ không còn giữ màu tươi thắm ngày trước
Ráng khói đìu hiu không giống cảnh xuân năm nào
Hoa đào bên giòng nước chảy vẫn còn y như cũ
Không còn thấy người hầu rượu cho mình lúc bấy giờ...

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tìm Tiên trở lại Thiên Thai,
Rêu xanh đá trắng tơi bời bụi tạn
Hang sâu im lặng tiếng đàn,
Một vùng hạc nội mây ngàn ngẩn ngợ
Cỏ cây khác vẻ ngày xưa,
Khói mây xuân trước bây giờ khác xa
Vẫn nguyên lưu thuỷ đào hoa,
Mà người chuốc chén nay đà ở đâu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Đường » Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến chư tiên tử