劉阮再到天台不復見諸仙子

再到天台訪玉真,
青苔白石已成塵。
笙歌寂寞閑深洞,
雲鶴蕭條絕舊鄰。
草樹總非前度色,
煙霞不似往年春。
桃花流水依然在,
不見當時勸酒人。

 

Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến chư tiên tử

Tái đáo Thiên Thai phỏng Ngọc Chân,
Thanh đài bạch thạch dĩ thành trần.
Sinh ca tịch mịch nhàn thâm động,
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân.
Thảo thụ tổng phi tiền độ sắc,
Yên hà bất tự vãng niên xuân.
Đào hoa lưu thuỷ y nhiên tại,
Bất kiến đương thời khuyến tửu nhân.

 

Dịch nghĩa

Lại tìm đến Thiên Thai thăm hỏi Tiên nữ Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng đã thành tro bụi rồi
Tiếng đàn ca không còn nữa trong động sâu im vắng
Xóm cũ hoang liêu vắng bóng mây và hạc
Cây cỏ không còn giữ màu tươi thắm ngày trước
Ráng khói đìu hiu không giống cảnh xuân năm nào
Hoa đào bên giòng nước chảy vẫn còn y như cũ
Không còn thấy người hầu rượu cho mình lúc bấy giờ...

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trở lại Thiên Thai tìm Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng hoá ai trần
Đàn ca lặng lẽ động sâu vắng
Mây hạc đìu hiu bạn cũ không
Cây cỏ đâu như khi trước sắc
Khói mây chẳng giống thuở nào xuân
Hoa đào nước chảy đây như trước
Mời rượu không người thấy đâu chăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Lại tới Thiên Thai hỏi Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng nhuộm màu trần
Đàn im ca vắng trơ hang rỗng
Hạc lặng mây lờ dứt nghĩa thân
Cây cỏ rầy xem ngơ ngẩn sắc
Khói sương nay cũng hững hờ xuân
Hoa đào nước chảy y như cũ
Chén rượu khuyên mời vắng chủ nhân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiên Thai thăm lại Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng bụi trần phủ bao
Sênh ca bặt, hang vắng sâu
Hạc mây đâu nữa, non cao tiêu điều
Cỏ cây đã kém mỹ miều
Ráng trời khói núi không nhiều như xưa
Hoa rơi nước chảy vẫn đưa
Duy người chuốc rượu bây giờ tìm đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thiên Thai tìm lại Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng bụi trần đã qua
Động sâu lặng lẽ đàn ca
Hạc mây vắng vẻ bạn xưa hết rồi
Còn đâu màu trước cỏ cây
Khói mây chẳng giống xuân thời năm nao
Như xưa nước chảy hoa đào
Đương thời mời rượu người đâu vắng rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trở lại Thiên Thai thăm Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng phủ phàm trần
Sênh ca im bặt hang sâu vắng
Hạc cưỡi mây không, cảnh phế tàn
Cây cỏ nói chung không giống trước
Khói mây không có được màu xuân
Hoa đào và suối nay y vậy
Chuốc rượu đâu còn những cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trở lại Thiên Thai hỏi Ngọc Chân,
Rêu xanh đá trắng thành tro than.
Đàn ca đâu nữa im trong động.
Xóm cũ hoang liêu mây hạc ngàn.
Cây cỏ không còn màu tươi thắm,
Sương mây hiu quạnh không xuân sang.
Hoa đào bên nước còn như cũ,
Hầu rượu không người lúc đến làng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]