Dưới đây là các bài dịch của K.D. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến chư tiên tử (Tào Đường): Bản dịch của K.D

Lại tới Thiên Thai hỏi Ngọc Chân
Rêu xanh đá trắng nhuộm màu trần
Đàn im ca vắng trơ hang rỗng
Hạc lặng mây lờ dứt nghĩa thân
Cây cỏ rày xem ngơ ngẩn sắc
Khói sương nay cũng hững hờ xuân
Hoa đào nước chảy y như cũ
Chén rượu khuyên mời vắng chủ nhân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tiên tử động trung hữu hoài Lưu Nguyễn (Tào Đường): Bản dịch của K.D

Ngón đàn biếng lựa khúc “Nghê thường”
Ai biết hồn ai những vấn vương
Trời khoá non tiên xuân quạnh quẽ
Đường đi cõi tục nguyệt mơ màng
Cỏ dao cát ngọc liền khe biếc
Nước chảym hoa đào ngát suối hương
Đèn gió sương mai ngao ngán nhẽ
Khiếp này không chốn hỏi Lưu Lang?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây (Vương Duy): Bản dịch của K.D

Sáng ra thành Vị mưa vùi
Loi thoi bên quán mấy chồi liễu xanh
Mời anh cạn hết chén quỳnh
Dương Quan ra đó một mình quen ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]