出關

塞北天高六轡均,
滿山旗蓋護征塵。
是行雍睦衣裳會,
似我尋常翰墨人。
鄉國離情駒唱罷,
林巒霽色鳥聲頻。
扶搖九萬纔當瞬,
諮度初程眼界新。

 

Xuất quan

Tái Bắc thiên cao lục bí quân,
Mãn sơn kỳ cái hộ chinh trần.
Thị hành ung mục y thường hội,
Tự ngã tầm thường hàn mặc nhân.
Hương quốc ly tình câu xướng bãi,
Lâm loan tễ sắc điểu thanh tần.
Phù dao cửu vạn tài đương thuấn,
Tư đạc sơ trình nhãn giới tân.

 

Dịch nghĩa

Ải bắc trời cao, cỗ xe tứ mã chạy đều
Đây núi cờ lọng hộ vệ người đi xa
Chuyến đi này là hội áo xiêm hoà mục
Nghĩ mình chỉ là một văn nhân bình thường
Khúc ly câu ngâm xong gợi tình đất nước
Tiếng chim kêu hoài rừng núi tạnh quang
Cánh bằng bay chín vạn dặm trong chớp mắt
Lần đầu đi sứ tầm mắt mới lạ


Nguyên chú: Giờ Tỵ ngày 15 tháng 4 mở cửa ải, phụng mệnh đến làm lễ ở đài Chiêu Đức (tỉnh Lạng Sơn). Các quan đốc phủ và đề trấn dẫn đầu các viên chức, các đạo, đài, phủ, huyện tiếp đưa lên đường. Ngựa xe cờ xí sáng rực núi khe.

Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 8), NXB Khoa học xã hội, 2000

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ải Bắc trời cao bốn ngựa phi,
Đầy non cờ lộng bóng người đi.
Chuyến đi xiêm áo thời bình trị,
Nghĩ phận văn nhân nào có gì!
Ngâm khúc ly câu thương đất nước,
Chim kêu khoắc khoải tạnh rừng mây.
Chín vạn dậm bằng bay chớp mắt,
Tầm mắt sứ nhìn mới lạ thay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ải bắc trời cao ngựa ruổi đường,
Đầy cờ hộ vệ sứ đường trường.
Chuyến này hội áo xiêm hoà mục,
Mình chỉ là văn nhân bậc thường.
Ly khúc ngâm câu tình đất nước
Chim kêu rừng núi tạnh mưa sương.
Cánh bằng chớp mắt bay ngàn dặm,
Đi sứ đầu tầm mắt bốn phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời