端午

重午匆匆又此辰,
人家節物競方珍。
堆盤角黍香聞遠,
繫臂靈符色鬥新。
笑我囊空無酒客,
非他澤畔獨醒臣。
恐將歲序渾閒過,
戲切蒲根結艾人。

 

Đoan ngọ

Trùng ngọ thông thông hựu thử thần,
Nhân gia tiết vật cạnh phương trân.
Đôi bàn giác thử hương văn viễn,
Hệ ti linh phù sắc đấu tân.
Tiếu ngã nang không vô tửu khách,
Phi th trạch bạn độc tỉnh thần.
Khủng tương tuế tự hồn nhân quá,
Hý thiết bồ căn kết ngải nhân.

 

Dịch nghĩa

Tết trùng ngọ nhanh chóng đã lại đến rồi,
Người ta đua nhau dùng phẩm vật quí của địa phương để làm đồ tết.
Mâm chất đầy bánh, mùi thơm bay xa,
Tay buộc bùa thiêng, màu sắc đua mới.
Tự cười mình là khách túi rỗng nên không có rượu,
Đáng chê ông bên đầm riêng tỉnh một mình.
Sợ bỏ qua ngày tết một cách vô tình,
Đùa cắt rễ xương bồ và bện hình người bằng cây ngải cứu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Nam Trân

Vùn vụt mồng năm lại tới rồi,
Của ngon vật quí khéo đua đòi.
Mâm đầy bánh gói hương thơm ngát,
Tay vấn bùa thiêng sắc mới tươi.
Rỗng túi thiếu say cười có tớ,
Bến bờ riêng tỉnh đáng chê ai.
Những e ngày tết qua xoàng quá,
Cắt rễ xương bồ, vấn ngải chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đoan ngọ mồng năm lại đến rồi,
Của ngon vật quí người đua đòi.
Mâm đầy bánh gói mùi thơm phức,
Tay buộc bùa thiêng, màu sắc tươi.
Túi rỗng tự cười không có rượu,
Ông bên đáng trách tỉnh riêng đời.
Sợ bỏ tết qua không cố ý,
Xương bồ ngải cứu bện hình người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Đoan ngọ năm nay lại đến rồi,
Cùng nhau sắm sửa, lễ dâng trời.
Mâm đầy bánh trái bày thơm ngát,
Tay đẹp sắc bùa quấn rạng tươi.
Rỗng túi nhạo mình không có rượu,
Tràn chai cười lão chẳng say đời.
Giản đơn ngày Tết đừng chê trách,
Ngải cứu, bồ căn kết dáng người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời