初五日直端午節宰牲為禮,因成三律 其一

客中端午蓋年年,
此度鰥夫又在船。
文字無神生死骨,
江山有恨葬良緣。
他鄉不欲高聲哭,
悶思仍逢俗口喧。
一段奇愁娘信否,
想今已示廣寒仙。

 

Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 1

Khách trung Đoan Ngọ cái niên niên,
Thử độ quan phu hựu tại thuyền.
Văn tự vô thần sinh tử cốt,
Giang sơn hữu hận táng lương duyên.
Tha hương bất dục cao thanh khốc,
Muộn tứ nhưng phùng tục khẩu huyên.
Nhất đoạn kì sầu nương tín phủ,
Tưởng kim dĩ thị Quảng Hàn tiên.

 

Dịch nghĩa

Đoan Ngọ mọi năm năm nào cũng ở nơi đất khách
Năm nay, kẻ goá vợ này lại ở thuyền
Chữ nghĩa chẳng có thần để làm sống lại nắm xương người chết
Núi sông ôm hận vì chôn vùi mối lương duyên
Ở nơi đất khách chẳng muốn to tiếng khóc
Dạ sầu vẫn gặp phải những cái miệng trần tục quen ầm ĩ
Một nỗi u sầu ghê gớm, nàng có tin chăng?
Nàng nay hẳn đã là tiên nữ trên cung Quảng Hàn?


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Tha hương Đoan Ngọ mọi năm quen
Goá vợ ta nay lại ở thuyền
Chữ nghĩa khôn hồi sinh tử cốt
Non sông luống hận táng lương duyên
Khóc thầm nén tiếng phương trời lạ
Sầu muộn phải nghe miệng thế phiền
Đứt ruột nỗi này nàng có tỏ?
Quảng Hàn nàng hẳn đã là tiên!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đoan Ngọ thường năm nơi đất khách
Năm nay goá vợ tại thuyền này
Núi sông ôm hận vùi duyên nợ
Chữ nghĩa mong gì sống lại ai
Đất khách muốn đâu to tiếng khóc
Muộn sầu thêm ngán chuyện bên tai
Xé lòng đứt ruột nàng ơi biết
Nay hẳn là tiên cõi Nguyệt rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời